Stichting Leef!

De Stichting Leef!

Vervolg voorpagina

In het voorjaar van 2018 is zij zelfs helemaal alleen (met haar hond) vanuit Friesland naar de Middellandse Zee gefietst, om op 10 juni te eindigen op de top van de Mont Ventoux.

Met deze monstertocht toonde Sandy voor haarzelf, maar ook voor haar omgeving en de rest van de wereld aan dat er veel mogelijk is in het kader van ziekzijn, gezondheid en herstel.

Missie
Met de stichting willen wij mensen de kans geven om inzicht te krijgen in eigen gedrag, en inzicht geven in mogelijkheden wat betreft het aanpassen van de leefstijl om gezonder en fitter te worden.

Een andere missie is het ondersteunen van de wetenschap. Het cognitief centrum in Amsterdam houdt zich bezig met de cognitie van mensen met MS (en andere aandoeningen) en doet hier onderzoek naar. Het is van groot belang dat dit centrum verder ontwikkeld wordt en dat het onderzoek naar de hersenen gaande blijft. De stichting wil dit team ondersteunen. Om geld hiervoor te genereren zullen bijdragen en donaties zoveel mogelijk ten goede komen aan onder andere dit team.

Door middel van het organiseren van evenementen en het geven van lezingen willen wij geld inzamelen zodat wij bovenstaande doelen kunnen verwezenlijken.

Visie
De stichting heeft de visie dat het lichaam jouw huis is. Je mag in het huis wonen, maar je moet het huis wel goed onderhouden!

In de huidige gezondheidszorg is het uitgangspunt ziekte (ziektezorg). Iemand wordt ziek, gaat naar de dokter en krijgt advies hoe de symptomen verholpen kunnen worden. Daarbij wordt er uitgegaan van de verschillende expertises die wij binnen de gezondheid(ziekte) zorg kennen. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat het lichaam een geheel is en dat de samenwerking tussen lichaam en geest de basis is van een gezond lijf.

Stichting SandyMoves heeft het Leefstijlhuis ontwikkeld. Dit huis geeft alle aspecten van het lichaam weer. Door gebruik te maken van de juiste mindset en door met aandacht en bewustzijn te kijken naar alle afzonderlijke aspecten kan er gewerkt worden aan ziekte, gezondheid en herstel. Er wordt ingezet op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Eigen regie is hierbij het sleutelwoord. Eigen regie over de keuzes die gemaakt worden.

Als je ziek wordt komt er veel informatie op je af. Er ontstaan veel vragen en er worden veel adviezen gegeven. Jijzelf kunt het beste beslissen wat voor jou werkt. Medicatie of niet, medisch ingrijpen of een andere manier vinden om te werken aan ziekte, gezondheid en herstel. Deze vragen kunnen beantwoord worden door er bewust mee aan de slag te gaan en met aandacht te kijken naar wat jouw lichaam nodig heeft.

Sandy heeft een boek geschreven over leven met MS waarin ze haar eigen verhaal beschrijft. In deel een vertelt Sandy over de klachten die zij door de jaren heen heeft ondervonden, het tweede deel gaat over Het Leefstijlhuis: jouw lichaam is jouw huis.
Het boek heet Ik, mijn hond en MS en is te koop bij o.a. de Bruna en Bol.com